Czy każdy może zarządzać nieruchomościami?

Każda wspólnota mieszkaniowa potrzebuje osoby, która będzie dbała o jej interesy, a przede wszystkim – o stan samego budynku mieszkalnego. Profesjonalna opieka dotyczy wielu różnych kwestii, związanych z codziennym funkcjonowaniem wspólnoty. Zarządzanie nieruchomościami dotyczy nie tylko budynków mieszkalnych. Również komercyjne budynki, takie jak biurowce, czy galerie handlowe, potrzebują osoby lub firmy, która poprowadzi księgowość, zorganizuje sprzątanie, czy drobne naprawy i większe remonty. Czy trzeba spełnić jakieś wymagania, aby móc zarządzać takimi nieruchomościami? Jak wygląda praca zarządcy?

Zarządzanie nieruchomościami – konieczne kwalifikacje

W praktyce, administratorem budynków może zostać każda osoba fizyczna, po ukończeniu osiemnastego roku życia. Taka osoba musi jednak efektywnie zarządzać powierzonym jej obiektem, dlatego warto zdecydować się na odbycie kursu zarządzania nieruchomościami, który kończy się otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu. Do niedawna konieczne było ukończenie studiów wyższych lub zdobycie licencji, jednak teraz nie ma już takiej potrzeby. Zarządca nieruchomości powinien znać się jednak na kwestiach budowlanych, prawnych, księgowych, czy związanych z windykacją. Bez doświadczenia i odpowiednich referencji, trudno jest znaleźć wspólnotę mieszkaniową lub właściciela budynku, który powierzy administrowanie nim.

Czym zajmuje się administrator budynku?

Jest to na pewno osoba w pełni odpowiedzialna za funkcjonowanie budynku oraz jego odpowiedni stan techniczny. Zarządca prowadzi przeglądy budowlane i kominiarskie, ubezpiecza budynek, przeprowadza drobne naprawy i konserwacje, ale też planuje większe remonty. Poza tym, to w jego gestii jest dbanie o części wspólne, tereny zielone oraz sprzątanie. Dodatkowo, rozlicza rachunki i opłaca faktury i zobowiązany jest do corocznego przeprowadzania zebrań z mieszkańcami. Zarządca powinien być pierwszą osobą, do której zwróci się każdy z mieszkańców z problemami, które dotyczą zamieszkiwanego lub wynajmowanego przez niego lokalu.