Progi podatkowe 2021 – ile wynoszą?

Progi podatkowe to ustawowo określone stawki, zgodnie z którymi musimy zapłacić podatki od uzyskanego dochodu, a więc wzbogacenia, w danym roku kalendarzowym. Ustawodawca, poza wysokością poszczególnych progów, określa również kwotę wolną od podatku, czy kwotę, która może ten podatek zmniejszać.

Progi podatkowe 2021

Podatek dochodowy jest podatkiem obliczanym od uzyskanego dochodu. Podstawą opodatkowania nie jest więc uzyskany przychód, a różnica między przychodem i poniesionymi kosztami. W ten sposób otrzymujemy dochód, czyli realne wzbogacenie, od którego należy zapłacić podatek dochodowy, a więc popularny PIT.

Podatek dochodowy ma dwa progi podatkowe.

1. Jeśli w danym roku kalendarzowym zarobiliśmy 85,528 złotych, lub mniej, to musimy zapłacić 17% podatku, zgodnie z pierwszym progiem podatkowym. Kwota 17% jest 1% obniżką podatku względem roku poprzedniego.

Podstawą wyliczenia jest:

17% – kwota zmniejszająca podatek

2. Jeśli w danym roku kalendarzowym zarobiliśmy więcej niż 85,528 złotych, to musimy zapłacić 32%, zgodnie z drugim progiem podatkowym.

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek

Co do zasady, istnieje jeszcze trzeci próg podatkowy nazywany daniną solidarnościową. Zobowiązani do płacenia tego podatku są osoby, których dochód przekracza 1.000.000. Podstawą do jego wyliczenia jest:

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek + dodatkowe 4% od nadwyżki ponad 1 mln zł

Co może zmniejszać podatek dochodowy?

Z kwot zmniejszających podatek korzystają głównie przedsiębiorcy, jednak każdemu z nas przysługuje, chociażby 8000 złotych kwoty wolnej od opodatkowania w skali roku. Oznacza to, że jeśli zarobimy 8000 złotych lub mniej, to nie musimy zapłacić nawet złotówki podatków.

Kwotą zmniejszającą podatek są zwykle generowane przez przedsiębiorcę koszty. Dzieje się tak dlatego, że dochód, a więc podstawa, od której musimy zapłacić podatek, uzyskiwany jest poprzez różnicę: przychód – poniesione koszty = dochód.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zmniejszyć podatek poprzez np. wspólne rozliczanie PIT z małżonkiem. Takie rozwiązanie pomoże uniknąć wejścia na drugi próg podatkowy, jeśli jeden z małżonków zarabia niewiele lub nie pracuje w ogóle.