Progi podatkowe 2021 – sprawdź ile zapłacisz podatku

Progi podatkowe to ustawowo określone stawki, jakie trzeba zapłacić od uzyskanego przychodu. Istnieje również kilka wyjątków, a obecny rok przyniósł wiele zmian w systemie podatkowym.

Progi podatkowe 2021

Podstawowe podatki, jakie płacimy to tak zwane podatki dochodowe, które rozliczamy w corocznym PIT. Jest to podatek, który w przypadku pracy etatowej rozlicza pracodawca, a w przypadku prowadzenia działalności robimy to sami, płacąc zaliczki na podatek lub rozliczając się rocznie.

Istnieją dwa progi podatku dochodowego:

1. Pierwszy próg podatkowy wynosi w tym roku 17% i jest o 1% niższy niż w roku poprzednim. Do tej grupy zaliczają się osoby zarabiające do 85,528 złotych w danym roku kalendarzowym. Podstawą wyliczenia podatku jest:

17% *(podstawa opodatkowania) – kwota zmniejszająca podatek

2. Drugi próg podatkowy wynosi 32% i jest skierowany do osób, które przekroczyły pierwszy próg, a więc 85,528 złotych w danym roku kalendarzowym. Podstawą wyliczenia jest:

14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł – kwota zmniejszająca podatek

Warto dodać, że w 2021 grupa osób do 26 roku życia jest całkowicie zwolniona z konieczności płacenia podatku dochodowego.

Czym jest kwota zmniejszająca podatek?

Są to wszystkie działania mające zmniejszyć nasz dochód, a więc finalną kwotę, od której musimy zapłacić podatek. Z takiego rozwiązania korzystają głównie przedsiębiorcy, generując popularne koszty firmowe.

Co może zmniejszać kwotę podatku?

– kwota wolna od podatku, która wynosi 8000 zł. Oznacza to, że podatek dochodowy płacimy dopiero po przekroczeniu tej kwoty. Zwykle wygląda to tak, że płacimy zaliczki na podatek, a nadwyżka wynikająca z kwoty wolnej jest nam zwracana podczas rozliczeń PIT, a więc na przełomie kwietnia i maja.

– wspólne rozliczanie z małżonkiem. Istnieje możliwość składania wspólnego PIT przez małżeństwo, dzięki czemu trudniej wpaść w drugi próg podatkowy, szczególnie jeśli jeden z małżonków zarabia wyraźnie mniej.

– koszty uzyskania przychodu. Tego typu koszty odliczane są od przychodu i dopiero od pozostałej kwoty uzyskujemy dochód, od którego musimy zapłacić podatek.